V katerem podjetju opraviti odkup zlata v Ljubljani?

November 16th, 2017

Imate zlatnino, ki bi jo radi le prodali in ne več prestavljali po predalih? Ta trenutek ni ravno najbolj ugoden čas za prodajo, saj je cena za odkup zlata dokaj nizka, zato v kolikor lahko še malo počakate, raje počakajte. Bi kljub temu radi prodali svoje imetje in se vam zdi za odkup zlata Ljubljana najboljša? Kljub temu, da bi načeloma lahko rekli, da res ne igra prav čisto nobene vloge mesto, kjer boste to naredili, pa v tem primeru to vsekakor velja.

Odkup zlata v prestolnici Slovenije.

Odkup plemenitih kovin glavnem mestu Slovenije

Obstaja namreč odkupovalnica Odkup-zlata.net, zaradi katere lahko rečemo, da je za odkup zlata Ljubljana najboljša. Dejstvo namreč je, da delujejo na ta način, da vso zlatnino, ki jo prejmejo, sami pretopijo v čisto zlato, ji odstranijo vse nečistoče, torej naredijo čisto vse sami, zlato pa potem prodajo direktno zlatarnam oz. proizvodnim podjetjem oz. vsem ostalim, ki zlato pač potrebujejo.

Najboljša je za odkup zlata Ljubljana zaradi odkupovalnice Odkup-zlata

Zavedati se morate, da nakit vsebuje kar precej primesi. Rumeno zlato vsebuje največ bakra, precej pa še ostalih primesi, ki jih mora odkupovalnica odstraniti, če želi prodati naprej čisto zlato. To odstranjevanje pa ni kar čisto tako, potrebni so posebni postopki in ti postopki imajo tudi svojo ceno. zato se morate zavedati, da za odkup zlata Ljubljana pač zahteva svojo maržo, saj mora te stroške pokriti.

Odkupne cene zlata v Ljubljani

Prodaja in odkup zlata

V kolikor odkupovalnica to dela sama, so striški zagotovo manjši kot v primeru, da to storitev opravijo posredniki. Ni pa veliko takšnih odkupovalnic, Ljubljana jo ima in zato lahko rečemo, da je za odkup zlata Ljubljana najboljše mesto pri nas. Je pa poslovalnic za odkup zlata v Ljubljani veliko, prav tako jih je veliko tudi drugod po Sloveniji, tako da poslovalnice nikakor ni težko najti, so pravzaprav za vsakim vogalom tudi v manjših krajih po naši domovini, izbrati pravo pa je veliko težje.

Pravilno davčno svetovanje lahko zmanjša naše davčne obveznosti

November 13th, 2017

Davčno svetovanje je izjemno pomembna storitev, ki jo ponujajo marsikatera podjetja. Na dolgi rok nam lahko zmanjša naše davčne obveznosti celo na minimum. Za to so še posebej odgovorni davčni svetovalci. Ti z obsežnim pristopom lahko zmanjšajo naše stroške oziroma stroške naročnika. Naloga davčnih svetovalcev je, da skozi leto planirajo ter implentirajo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost ter izboljšujejo donosnost.

Davčno svetovanje za pravne in fizične osebe

Svetovanje za pravne in fizične osebe

Vedno so na tekočem s spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. Prav tako v popolnosti sodelujejo pri načrtovanju davčnih rešitev. Konec koncev torej pomagajo voditi po pravi poti do uspeha. Če pa nas doleti še davčna kontrola, potem so davčni svetovalci pripravljeni stati za nami tudi takrat. Pravno in davčno svetovanje vključuje tudi izobraževanje zaposlenih v podjetjih o davčnih pravilih in novostih.

Davčno svetovanje vključuje tudi preventivni davčni pregled

Davčni svetovalci pa zelo pogosto za naročnike opravljajo tudi preventivne davčne preglede. To pomeni pregled kompletnega poslovanja področja vseh davkov. To pa poteka na podoben način, kot bi ga opravljal davčni inšpektor.

Pravni nasveti glede davka na dodano vrednost in oddaje davčne napovedi

Preventivni pregled

Preventivni davčni pregled tako zajemna preventivni pregled dokumentacije. Ta se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti. V nadaljevanju se izdela pisna oblika p opravljenem pregledu, in sicer v obliki poročila. Prav tako je potrebna izdelava predlogov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. S temi lahko zmanjšamo davčna tveganja v vsakem podjetju. Na koncu pa sledi še ustna obravnava ugotovitev z vodilnimi delavci, ki so zaposleni v podjetju. Davčno svetovanje za fizične osebe vključuje posvetovanje v davčnih postopkih, odločbah in reševanje tekočih pravnih dilem.

Vsako podjetje bi moralo torej imeti posebej poskrbljeno za davčno svetovanje in tudi za poslovno svetovanje. Pogosto se namreč izkaže, da je podjetje, ki ima te storitve, veliko bolj uspešno in ima tudi manj nepravilnosti.

Več o davčnem svetovanju si lahko preberete na: https://www.pravnisos.si/.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja varovanje zdravja

November 9th, 2017

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pravičnejše ter stroškovno ugodnejše varovanje zdravja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zakonsko uvrščeno med prostovoljno zdravstveno zavarovanje. S tem je zakonsko urejena možnost za ugodnejše kakovostno zdravljenje oziroma kakovostno zdravstveno varstvo.

Zdravstveno varstvo po meri zavarovanca

Zdravstveno varstvo je sistem družbenih, osebnih, skupinskih aktivnosti, storitev in ukrepov za preprečevanje bolezni, krepitev zdravja, zgodnje odkrivanje bolezni, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Zavedanje pomena zdravja je staro toliko kot človek, organizirano varovanje zdravja pa je bistveno mlajše. Danes marsikje zdravstveno varstvo še vedno ni organizirano, večina razvitih držav pa ima zdravstvo na različne načine urejeno oziroma dostopno vsem državljanom ter tujcem, ki se na območju države nahajajo iz različnih razlogov.

V Sloveniji je področje javnega zdravstva urejeno z zakonom ter skladno z načeli Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja. Po tem modelu imajo načeloma vse osebe zagotovljeno obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko pa se odločijo tudi za dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Glede na statistiko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zelo priljubljeno.

Premoženjska zavarovanja

Med premoženjskimi zavarovanji se je leta dva tisoč šestnajst tretjina zbrane premije nanašala na zavarovanje stroškov zdravljenja, večina je odpadla na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kar kaže na zavedanje pomena kakovostnega zdravstvenega varstva. Razlika med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem je v kritju stroškov zdravljenja. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja skoraj v celoti, razliko oziroma manjkajoči del pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S sklenitvijo takšnega zavarovanja imamo zagotovljene vse pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih doplačil stroškov zdravljenja, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter drugih stroškov.

Popolno zdravje

Kdor želi zdravstveno varstvo še dodatno izboljšati, se odloči za dodatno zdravstveno zavarovanje. V tem primeru pridobi kakovostnejšo zdravstveno oskrbo. Poenostavljeno povedano to pomeni, da namesto nekaj mesecev, čaka na vrsto teden dni. Sklenjeno obvezno, dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni popolno zdravje oziroma popolno zdravstveno varstvo.
Več o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju najdete tukaj.

Prosta delovna mesta se najde na vsakem koraku

November 9th, 2017

Prosta delovna mesta ter zaposlitvene možnosti se lahko najde na vsakem koraku. Prosta delovna mesta moramo predvsem gledati, kot neprestano potrebo po dodatnem številu zaposlenih v podjetjih. Povečan obseg dela, iskanje konkurenčnih prednosti, selitev proizvodnje, uvajanje novih izdelkov v proizvodni proces ali uvajanje novih storitev in podobni razlogi so v podjetjih praktično vedno prisotni.

Osebna promocija je napredno kandidiranje

Osebna kandidatura pomeni, da delodajalca izberemo sami. V tem primeru se ne oziramo na zaposlitvene oglase, objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje ali ponujene zaposlitvene priložnosti zaposlitvenih agencij. Sami sebe predstavimo kot najboljšega kandidata za potencialna prosta delovna mesta. Ob tem moramo vedeti, da prodajamo svoje kadrovske sposobnosti nič drugače kot drugo blago ali storitve na trgu. Praktično prosta delovna mesta ustvarjamo, čeprav jih uradno ni oziroma niso nikjer zabeležena. Vendar smo lahko prepričani, da ima vsaka vodstvena oseba vedno v mislih dodatnega zaposlenega ali celo več dodatno zaposlenih za opravljanje določenih poklicnih nalog.

Prosta delovna mesta v Sloveniji

V razmišljanje za nova prosta delovna mesta jih privedejo težave pri izpolnjevanju naročil, težave pri konkurenčnosti na trgu, težave pri uvajanju novih izdelkov in storitev ter razne druge podobne težave. Kandidirati samostojno za takšna prosta delovna mesta pomeni imeti rešitev za naštete ter številne druge možne težave v proizvodnem, storitvenem, tržnem in vseh drugih procesih. Zato je potrebno imeti za takšne težave tudi rešitev ter biti takšnim težavam kos.

Kar pomeni, da ne moremo kandidirati za čisto vsa potencialno prosta delovna mesta, ampak zgolj ožji krog. To so delovna mesta, s katerimi imamo izkušnje kot potrebno znanje ter smo pripravljeni narediti več od obstoječih zaposlenih. Ljudje s takšnimi izkušnjami načeloma nimajo nikoli posebnih težav z zaposlitvijo, saj jih iščejo zaposlovalci. Vendar zahteva takšna usposobljenost neprestano izobraževanje, izpopolnjevanje ter številne druge dodatne aktivnosti. To vsekakor ni zgolj izpolnjevati delovne naloge, ampak se učiti biti sposoben opravljati bolj zahtevna potencialno prosta delovna mesta.
Oglejte si aktualna prosta delovna mesta.

Dober psihoterapevt postopoma odpravlja vaša bremena

November 7th, 2017

Vsak izmed nas se je ali se pa še bo tekom življenja spopadel s težavnimi obdobji. Naj gre to za težave doma ali v službi, občutek nemoči, prebolevanje izgube ljubljene osebe ali pa za premagovanje odvisnosti. Pomembno je, da se s težavami pravočasno spopademo in jih odpravimo v večji meri. Odlašanje in prelaganje na kasnejši čas, pomeni zgolj dodatno nabiranje dodatnih bremen. Pravi psihoterapevt pomaga pacientu pri prepoznanju vzroka težav in pri iskanju rešitev za vsakodnevne probleme. Pomembno je, da pacient v varnem okolju najde orodja za spopadanje s težavami.

Individualna ali skupinska terapija

Izbiramo lahko med različnimi vrstami terapije in različnimi načini, kako psihoterapevt (mojpsihoterapevt.si) vpliva na naše soočanje s problemi. Ponavadi pacienti začnejo z individualnimi terapijami, nato pa preidejo na družinsko ali pa skupinsko terapijo. Marsikomu namreč pomaga zavedanje, da niso sami na svetu in da niso edini, ki imajo težave s spoprijemanjem z vsakodnevnimi izzivi. Med terapijo psihoterapevt s pomočjo pogovora usmerja pacienta k prepoznanju izvora vedenjskih motenj, anksioznosti ali odvisnosti ter k iskanju rešitev za vsak problem.

Nikoli nismo sami

Najpomembnejše spoznanje večine posameznikov je, da je psihoterapevt vedno na voljo za pogovor. Ker gre za nepristransko in zaupanja vredno osebo, se ji lažje odprejo in izpostavijo svojo stisko. Marsikdaj nam namreč okolica da vedeti, da so naši problemi in naša bremena nekaj postranskega in zanemarljivega. Na tej točki nam psihoterapevt da orodja, da spoznamo, da so naša čustva resnična in ne glede na velikost težave, ni nepremostljivih ovir.

Različne oblike terapije.

Izboljšanje življenjskega standarda

Tekom terapije nam psihoterapevt pomaga pri izboljšanju življenjskega standarda. Zapiranje vase, odmikanje od najbližjih, izogibanje ljudem in podobno, so namreč jasni kazalci globljih težav. Uvid v začetek težav nam tako pripomore k lažjemu razumevanju trenutne situacije. Preučiti moramo preteklost in potlačene občutke. Šele tako lahko spoznamo same sebe in svojo poziciji v tem svetu. Na ta način tudi prevzamemo nadzor nad svojim življenjem.

Verige za avte kot del zimske opreme

November 6th, 2017

Jesenski čas, je tisti čas, ko nas začnejo z vseh strani bombardirati z nasveti o zimski opremi in opozarjanjem, da prihajajo tudi na ceste zimske razmere. Oglašajo se Policija in druge organizacije, ki skrbijo za prometno varnost, proizvajalci pnevmatik, razni inštruktorji varne vožnje in tudi mediji. Predvsem mediji imajo tisto vlogo, da voznike pravočasno opozorijo in obvestijo, da je potrebno uporabljati zimsko opremo – med drugim tudi verige za avte.

Verige so obvezni del avtomobilske opreme

Treba jih je znati namestiti

Verige za avte so obvezni del avtomobilske opreme, če ima motorno vozilo nameščene letne pnevmatike z zadostnim profilom. A kljub temu, je veliko bolj varno, da vozniki na svoje jeklene konjičke namestijo ustrezne zimske pnevmatike in imajo v prtljažniku verige za avte zgolj za vsak slučaj. V primeru hudega snežnega meteža, je vsekakor priporočljivo imeti na voljo tudi verige za avte. Pomembno pa je tudi, da jih znamo pravilno namestiti oziroma uporabiti. Na spletnih portalih, kot je na primer Youtube, je ogromno video posnetkov z navodili in prikazom, kako namestiti verige za avte.

V primeru, da je na cesti veliko snega na gume namestite verige.

Ob tem je potrebno poudariti, da je zelo priporočljivo imeti v avtu tudi zložljivo lopato za sneg in rokavice za lažje nameščanje verig v snegu. Verjamem pa, da sploh ženske ne obvladajo nameščanja verig oziroma se tega sploh ne želijo lotit. V takem primeru pa lahko računamo na kakšno dobro dušo, ki bo pripravljena pomagati v sili razmer.

Priporočila voznikom v zimskih razmerah

Vsekakor pa svetujemo vsem voznikom, da:

  • Se v zimskih razmerah odpravljajo na pot, le če je to nujno potrebno.
  • Imajo primerno opremo (tudi verige za avte) v zimskem času.
  • Se pozanimajo o stanju na cestah pred začetkom vožnje.
  • Si za potovanje do želene destinacije vzamejo dovolj časa in se ne razburjajo ob morebitnih zastojih zaradi pluženja in posipanja.
  • Pred začetkom poti preverijo stanje rezervoarja za gorivo in ga ustrezno napolnijo.
  • Poskrbijo za čiščenje vozila pred vožnjo (odstraniti ves sneg, odmrzniti vsa stekla in zunanja ogledala).
  • Imajo na daljših poteh v vozilu tudi kakšno odejo, rokavice in lopato. Naj ne manjka tudi hrana in pijače – zgolj za vsak slučaj.

Pa srečno pot!

Obračun DDV se naredi pri vsaki izdaji računa

November 6th, 2017

Poslovanje v Sloveniji in tudi povsod drugje, kjer je gospodarstvo dovolj razvito, da je blagovna in storitvena dejavnost dovolj močna in pregledna, velja, da se obračun DDV naredi pri čisto vsakem poslu. To torej pomeni, da država prejme davek na dodano vrednost pri čisto vsaki transakciji, kar je seveda pravilno. Država namreč ne more vedeti, katera transakcija bo zadnja, zato je najbolj enostavna rešitev, da se obračun DDV dela vsakič ob opravljenem poslu. Podjetij v vmesni verigi obračunavanje davka niti ne bremeni, bremeni ga le v primeru, da je za izdelek ali storitev plačal več, kot ga je prodal na koncu.

Obračunavanje DDv

Obračunavanje davka torej pomeni, da bremeni tistega, ki ni davčni zavezanec

S tem sistemom, ko se obračun DDV naredi pri vsakem računu, na koncu pomeni, da davek na dodano vrednost dejansko bremeni le končnega potrošnika – fizične osebe, občani, ki nastopajo pretežno v vlogi nezavezanca za plačevanje davka na dodano vrednost. Ampak velja dodati, da ni nujno, da so to le občani, lahko je tudi podjetje, ki nastopa bodisi vmes ali pa na koncu, pa to podjetje ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.  Sam namreč nima osnove, da bi lahko naredil obračun DDV in plačani DDV tudi zaračunal naprej ali pa ga vsaj obračunal pri mesečnem obračunu.

Različne stopnje DDV

Seveda pa so občani lahko le veseli, če blago ali storitev kupijo od takšnega podjetja, saj naj bi bil njihov znesek nižji, se pa jasno v večini primerov dogaja, da so cene potem postavljene na enako vrednost kot je bruto vrednost pri ostalih podjetjih, ki pa so davčni zavezanci, saj le tako lahko dobi vrednost plačanega davka nazaj in podjetnik ni v minusu, ima pa malenkost več manevrskega prostora za popuste.

Davčne stopnje v Sloveniji.

Kljub temu,ali se vam zdi obračun DDV pošten ali ni, pa se zavedajte, da državni aparat večinoma lahko deluje le na ta račun, zato vedno glejte, da se obračun DDV naredi, saj je to dobro tudi za vašo prihodnost.

Odkrite, kaj enodnevni izleti po Sloveniji storijo za vas

October 23rd, 2017

Si tudi vi želite ustvariti nove spomine z novimi izkušnjami ali potovanji, pa za le-te nimate ravno veliko časa? K vsej naši sreči so enodnevni izleti po Sloveniji točno to, kar bi si morda želeli. Namreč enodnevni izleti po Sloveniji so cenovno zelo ugodni, kratki in pa za vse, ki se jih udeležijo, pričarajo nepozabne spomine. Tako lahko s svojo družino odpotujemo za en sam dan in se pozabavamo na zelo posebne načine.

Za samo zabavo pa bodo poskrbeli enodnevni izleti po Sloveniji, ki so med drugim lahko spusti s čolni po rekah, raziskovanje podzemeljskih jam ali pa tudi zelo posebni primeri izletov kot je na primer izlet, ki nas vodi po stopinjah slovenskega muzikala Moje pesmi, moje sanje.

Enodnevni izlet na slovensko obalo

Nepozabni enodnevni izbleti po Sloveniji

Druženje in krajši izleti so najboljši način, da zagotovimo srečo sebi in svojim najbližjim. Ravno v te namene pa so na voljo tudi enodnevni izleti po Sloveniji, saj nam to srečo priskrbijo v zelo kratkem času, saj se ob poti neizmerno zabavamo, spoznavamo nove ljudi in okolja in ne nazadnje tudi doživimo nove stvari, ki jih nikdar prej še nismo.

Festivali in prireditve

Torej lahko bi rekli, da enodnevni izleti po Sloveniji pričarajo v vsakem izmed nas nekaj posebnega. Temu pa ljudje navadno rečemo lepi spomini. In res so, saj če samo pomislite, se prav gotovo tudi sami spominjate časov, ko ste s starši odšli na enodnevni izlet po Sloveniji in se imeli neizmerno dobro. Morda ste si šli ogledat kakšno jamo ali pa kašno gorovje ali festival.

Karkoli pa je že bilo, takega izleta se je udeležila cela družina in to je tisto, kar je najbolj pomembno. To je tisto, kar enodnevni izleti po Sloveniji storijo za vsakega, ki si jih le želi izkoristiti. Čudoviti spomini z našimi najdražji, ki se jih spominjamo tudi daleč po tem, ko so se zgodili.

Počitniško ali službeno zavarovanje za tujino je nujno

October 18th, 2017

Nesreča nikoli ne počiva, žal in ravno s tem razlogom se moramo vedno znova zavarovati pred tem, saj veste, ko je prepozno, je skoraj nemogoče popraviti napake. Tako da, počitniško ali službeno zavarovanje za tujino je nujno potrebno preden se odpravite na pot. Tujina ni naš domači kraj in že v Sloveniji, če nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, veste, da so stroški zdravljenja lahko resnično zelo visoki in verjamem, da si niti ne predstavljate, kako visoki so šele v tujini. Če smo odgovorni in se imamo radi, bomo zagotovo to uredili in odšli na pot brez skrbi.

 

Ključna vprašanja, ko se odločamo za zavarovanje za tujino

Pred dopustom in službeno potjo je vedno stiska s časom, saj je potrebno narediti ogromno stvari in seveda poskrbimo za tiste najbolj nujne oziroma za tiste, ki so nam prioriteta. Ker pa smo po navadi popolnoma zdravi preden se odpravimo, se vsekakor vprašamo, zakaj sploh potrebujemo zavarovanje za tujino? Odgovor je enostaven, ker nikoli ne veste, kaj vas čaka in kje se vam lahko kaj zgodi in vsekakor je zavarovanje za tujino ključnega pomena, da boste lahko popolnoma brez skrbi. Seveda se pojavi tudi vprašanje kdo se lahko zavaruje?

Zavarovanje je potrebno skleniti pred dopustom

Lahko vam zagotovim, da je zavarovanje za tujino tako rekoč namenjeno prav vsem, ki potujejo v tujino za največ leto dni, kar pomeni, da se lahko zavarujejo posamezniki, družina ali skupina, ki potuje skupaj. Vsekakor pa je glavno vprašanje tudi, kako sploh lahko uveljavim zavarovanje za tujino?

sklenitev zavarovanja za vso družino

Hitra zdravstvena pomoč

Stvar je popolnoma enostavna, pokličete asistenčni center, ki deluje 24 ur, poveste ime in priimek, če imate polico pri sebi še številko police, vendar to sploh ni tako nujno potrebno in za postopke naprej poskrbijo strokovnjaki in naredijo prav vse, da vas kaj hitro varno pripeljejo domov oziroma, da vam omogočijo kakršno koli zdravstveno pomoč potrebujete. Hitro in enostavno pa lahko sklenete zavarovanje za tujino kar na spletni strani https://www.coris.si/si/856/turisticno-zavarovanje-za-tujino.aspx.

Kakšni ovitki za telefon bi pa vam najbolj ustrezali?

October 16th, 2017

Kot verjetno že veste, se za vsak telefonski aparat danes prodajajo tudi ovitki za telefon, ki pa so na voljo ne samo v različnih barvah, ampak tudi iz različnih materialov. Ali ste kdaj pomislili na to, zakaj nas recimo privlačijo določene barve, oblike ali pa konec koncev tudi sami materiali, namesto drugih? No, če vas zanima, kateri ovitki za telefon bi točno vam najbolj ustrezali, potem ste se znašli na pravem mestu. Govorili bomo namreč o tem, zakaj so ovitki za telefon tako priljubljeni, kot tudi kako izbrati med celim morjem tistega, ki bo najbolje poskrbel za vašo osebnost in konec koncev tudi počutje.

Etui iz plastike

Tudi z ovitki za telefon je mogoče poskrbeti za svojo osebnost in dušo

Seveda, res je, tudi nekaj takega, kot so ovitki za telefon, lahko to storijo za nas, saj kot verjetno že veste, so barve in oblike, ki nas privlačijo tiste, ki naše počutje izboljšajo. Če ne bi bilo tako, potem ljudje ne bi imeli toliko različnih vrst okusov, ko pride do oblikovanja in urejanja stvari na splošno. Zelo redko, če sploh, se zgodi, da bosta dve osebi imeli popolnoma isto opremljeno stanovanje ali pa razvrščene ikone na svojem mobilnem telefonu.

Tako pa so torej tudi ovitki za telefon narejeni za celo vrsto različnih okusov, saj tako kot z vsako stvarjo, je tudi z njimi treba zadovoljiti veliko zemljo ljudi. Poleg samih materialov, iz katerih so narejeni, pa lahko izbiramo kot že omenjeno tudi med barvami in motivi. Poglejmo si na primer en primer izbora, in zakaj bi se oseba morda odločila zanj.

Zaščita za mobilni telefon

Etui iz usnja ali prožne plastike

Recimo, da je oseba, ki se je podala v nakup za ovitki za telefon, ženskega spola, in da je po naravi bolj tiha in mirna. Po vsej verjetnosti bo taka oseba bolj nagnjena k tistim ovitkom iz usnja ali pa prožne plastike, saj le-te odražajo tudi njeno mehko osebnost. Poleg tega pa ji bodo bolj všeč tisti ovitki za telefon, ki so po videzu iz nežnih in svetlih barv. Kakšni ovitki za telefon bi pa vam najbolj ustrezali?