Poljanska dolina

V poljanski dolini najdete kraje kot so:
Poljane
Hotavlje
Javorje
Gorenja vas
Trebija
Sovodenj
Lučine
Dobrava
in še bi lahko našteval. Kraji ležijo na Gorenjskem, blizu Škofje Loke. Pokrita je veliko z gozdovi ter travniki, veliko se jih ukvarja s kmetijstvom ter poljedeljstvom. Prekrasna dolina za sprostitev ter užitek.

Leave a Reply