Archive for April, 2011

Sodobne kuhinje

Thursday, April 14th, 2011

Če je bila kuhinja še desetletje nazaj tisti prostor v domu, kjer smo našli samo gospodinjo, obdano z lonci in ostalimi kuharskimi pripomočki, je danes slika povsem drugačna. Danes postaja kuhinja stičišče družinskega življenja, kjer se rada zbira cela družina, tja pa zaidejo tudi naši gostje.

Klasične kuhinje vsega tega niso omogočale, saj je bila njihova funkcija predvsem priprava hrane. Sodobne kuhinje pa odlikuje to, da postajajo glavno središče ter stičišče našega doma. Ravno zaradi tega pa je zelo pomembno, da se vsakdo, ki zaide v kuhinjo, v njej počuti udobno ter prijetno.

Nakup sodobne kuhinje

Preden se odločimo za nakup sodobne kuhinje, moramo seveda premisliti, kakšno kuhinjo si želimo. Moderne kuhinje se med sabo namreč razlikujejo po oblikah, materialih, kuhinjskih pripomočkih ter ostalih kuhinjskih elementih. To pomeni, da se moramo v pestri ponudbi kuhinj odločiti za tisto, ki nam bo ponudila točno to, kar si želimo. Zaradi tega je že pred samim nakupom potrebno premisliti, kakšno kuhinjo si želimo in kaj vse bi od nje sploh radi.

Kaj dela geodet?

Tuesday, April 5th, 2011

Geodet meri različna zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju naselij, mest, zgradb, cest in vseh drugih objektov na zemljišču. Poleg tega se geodeti ukvarjajo še z vrsto drugih geodetskih del, npr. ugotavljanje in meritve oblike in dimenzije parcel, sestavljanje in vzdrževanje zemljiškega katastra. Geodet se lahko zaposli v upravnih službah ali v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z urbanizmom ali gradbeništvom.

Za terensko delo geodeti potrebujejo: totalno postajo z laserskim razdaljemerom, teodolit, stative, trasirke, merski trak ter pomožna orodja, ki mu lajšajo delo na terenu.

Za delo v pisarni pa potrebujejo računalnik z ustreznimi programi za geodezijo, ki mu pomagajo pri obdelavi terenskih podatkov, poleg tega pa še razna ravnila, trikotnike in druge manjše pripomočke.

Geodetovi izdelki so geodetske karte ali načrti različnih meril, pomemben del geodezije so tudi evidence s katastrskega področja.