Archive for August, 2011

Slackline

Saturday, August 27th, 2011

Za vse, ki ne veste kaj je slackline naj vam povemo, da je to šport kjer je zelo pomembno ravnotežje, pri tem športu pa se uporablja najlonsko vrv oz. gurtno ali slackline, ki je napeta med dve točki, ponavadi med dvema drevesoma. V nasprotju s hojo po vrvi pri slackliningu uporabljamo dinamično, raztezajočo se vrv oziroma gurtno. Napetost vrvi si lahko enostavno prilagaja vsak posameznik, in sicer glede na svoje želje, znanje in potrebe. Njena dinamična narava omogoča širok razpon trikov.

Na slacklinu se lahko poizkusite poleg parka na Bledu tudi v ljubljanskem parku Tivoli in sicer vsak torek popoldan.

Avtostekla

Thursday, August 25th, 2011

En izmed najbolj pomembnih delov avtomobila in ostalih vozil s kabino so avtostekla, saj le skozi stekla lahko spremljamo dogajanje v okolici in predvsem na cesti. Najbolj pomembno in trpežno avtomobilsko steklo je vetrobransko steklo, saj nam le to omogoča pogled na cesto in nas brani pred velikimi silami, ki jih povzroča zračni upor vozila. Vetrobransko steklo nas tudi ubrani pred raznimi predmeti, najbolj pogosto pred majhnimi kamnički, ki jih lahko iz cestišča dvigne vozilo, ki vozi pred nami. Vetrobransko steklo nas poleg tega ščiti tudi pred živalimi, npr. ptiči, žuželkami itd.

Avtostekla se lahko tudi zavaruje, to pa je tudi zelo priporočljivo, saj so stekla dokaj draga, vse bolj pogosto pa se dogajajo tudi vlomi v vozila.

Sončne elektrarne na ključ

Monday, August 8th, 2011

Splošno o sončni elektrarni

Sončna elektrarna na ključ je za investitorja ponavadi najhitrejša in najenostavnejša oblika za izgradnjo sončne elektrarne. Izvedba sončne elektrarne na ključ načeloma poteka po naslednjih korakih:

§Izvajalec si ogleda lokacijo

§Idejnega izračuna sončne elektrarne

§Pridobitev vseh soglasij za izvedbo

§Izdelava projektne dokumentacije

§Montaža sončne elektrarne

§Meritve in preizkus delovanja

§Priklop na omrežje in prevzem merilnega mesta

§Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov

§Pridobitev podpore in sklenitev pogodbe o prodaji el. energije

Financiranje

Sončne elektrarne, o katerih boste izvedeli več s klikom na to povezavo, lahko v večji meri financiramo z tujimi viri. Obsatja več različnih možnosti za financiranje, vsaka oblika pa ima svoje predonsti in slabosti:

§kredit komercialnih bank (banke imajo za sončne elektrarne pripravljene posebne finančne produkte. Delež kredita lahko znese tudi do 80%)

§kredit eko sklada (ima najugodnejšo obrestno mero, vendar je potrebno pripraviti plan poslovnih izidov in izpis bilance stanja za nadaljnih 5 let)

§spodbude in nepovratna sredstva ki se dodelujejo v sklopu raznih razpisov.

oSpodbujanje diverzifikacije kmetijske dejavnosti – ukrep 311

oPodpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij – ukrep 312

Donosnost sončne elektrarne

Vsaka banka pa pred odobritvijo finančnih sredstev potrebuje študijo denarnih tokov za naslednjih 15 let. Za verodostojno in strokovno poročilo o donosu, ki je temelj za varno naložbo,pa je potrebno upoštevati naslednje pomembne parametre:

§Lokacija in meterološki podatki

§Način postavitve modulov

§Učinek senčenja bližnjih in oddaljenih objektov

§Degradacija izkoristka modulov

§Izgube modulov zaradi povišane temperature

§izgube v ožičenju

§izgube razsmernika

§Stroške zavarovanja, vzdrževanja in obratovanja

§Cena sončne elektrarne na W moči

§Višino podpore za izbran tip elektrarne

§Diskontno stopnjo

§Stroške financiranja oz. višino obresti

§Stroške najemnine, če niste lastnik strehe oz. zemljišča

Več si lahko preberete na spletni strani podjetja Metronik Solar, ki vam uredi vse potrebno za vašo sončno elektrarno.