Archive for August, 2012

Zavod za zaposlovanje

Friday, August 31st, 2012

Zavod za zaposlovanje je nacionalna institucija za spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter je osrednja ustanova na trgu dela. Zavod za zposlitev opravlja naloge, ki so opredeljene v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter v podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Poleg tega je Zavod za zaposlovanje nosilec določenih nalog, ki so opredeljene tudi v drugih zakonih ter vladnih dokumentih oziroma programih, opravlja pa tudi nove naloge, ki so povezane z vstopom v EU, na koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, za sistem EURES in priznavanje pravic, in sodeluje z regijskimi razvojnimi agencijami pri pripravi načrtov za razvoj človeških virov. Omogoča pa tudi vpogled v aktualna delovna mesta, ki jih objavljajo podjetja iz celotne Slovenije.

Njihovo spletno stran najdete tukaj https://www.ess.gov.si/

Zavod za zaposlovanje je primarno namenjen osebam, ki so nezaposlene in/ali iščejo novo zaposlitev oziroma delo. Posameznik se tako mora prijaviti na Zavod za zaposlovanje v občini oziroma regiji, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Z prijavo je tudi potem vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje tako prijavljenim osebam nudi pomoč pri iskanju zaposlitve, pogoje za uveljavitev pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in priložnost za vključevanje v programe aktivne politike za zaposlovanje. Tukaj so v prvi vrsti programi informiranja in motiviranja posameznika, sledijo pa delavnice za iskanje zaposlitve ter delavnice za odkrivanje posameznikovega poklicnega cilja in programe za razvoj osebnosti. Zavod za zaposlovanje pa ponuja tudi uvodno podjetniško usposabljanje pred pričetkom poslovanje. Podjetniško usposabljanje tako zajema izobraževanje, usposabljanje in svetovanje za samozaposlitev, kakor tudi finančno pomoč ob samozaposlitvi. Brezposelnim osebam nudi tudi informacije o dejavnostih, s katerimi se Zavod za zaposlovanje ukvarja, kot je posredovanje v zaposlitev, svetovanje o zaposlitvi in poklicu, svetovanje o rehabilitaciji in pravnih možnosti, hkrati pa nudi tudi informacije o možnostih vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja

Zavod za zaposlovanje pa osebam, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb, povrne tudi določene stroške. Za brezposelne, delovne invalide in presežne delavce tako pokriva stroške programa, stroške bivanja, ki ne presegajo 40 odstotkov mesečne zajamčene plače, če je kraj izvajanja programov oddaljen od kraja bivanja udeležene osebe več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevozom.

Slušalke za telefon

Wednesday, August 29th, 2012

Varnost med vožnjo mora biti vedno na prvem mestu in tega se tudi sama dobro zavedam. Ob uporabi mobilnega telefona se ta varnost zmanjša, nekateri trdijo da celo tako zelo, da je naša vožnja enako tvegana kot v primeru, da bi vozili pod vplivom alkohola.

Slušalke za telefon so takrat tisti pripomoček, ki pomagajo, da je naša vožnja tudi ob dolgih pogovorih varna. In ne samo to. Slušalke za telefon nam lahko prihranijo kar nekaj kazni ob policijskih kontrolah. Že ob prvem srečanju z možmi v modrem, se bo vaša investicija v to opremo nekajkrat povrnila.

(more…)

Parfumi Dolce Gabbana

Friday, August 17th, 2012

Marsikdo ob omembi besedne zveze »Dolce Gabbana« pomisli na prestižno znamko oblačil, nekateri posamezniki, ki pa znamko bolj poznajo, pa vedo, da se lahko pod tem imenom znajdejo tudi parfumi. Parfumi Dolce Gabbana so na trgu med parfumi mlajšega izvora. Proizvajati so jih začeli že leta 1985, medtem ko so na primer Hugo Boss parfumi mlajši za slabih deset let. (more…)

Potovanje na Kitajsko ne bo nikoli več isto

Wednesday, August 15th, 2012

Najhitreje rastoče gospodarstvo sveta bo najbrž kmalu postalo tudi največja politična velesila, zaradi tega postaja tudi potovanje na Kitajsko vedno bolj pogosta turistična in poslovna praksa. Tisti, ki so to deželo že večkrat obiskali, so vedno presenečeni nad hitrostjo njenega spreminjanja in razvoja. Nobeno potovanje na Kitajsko ni isto prejšnjemu, saj obiskovalec zaradi rastoče gradnje infrastrukture vsakič potrebuje nov zemljevid mesta, da bi se v njem znašel. (more…)

Poročni šotor in pravljica pod njim

Tuesday, August 14th, 2012

Poročni šotor, nekaj kar je pri nas še kar precej redka, a zelo praktična stvar, poroka pod njim pa vse prej kot dolgočasna. Pisani aranžmaji iz cvetja, bogato okrašeni stoli, dvignjen oder in plesišče kakor iz pravljice, vse to lahko doživite na takšni poroki. Čeprav je tistih, ki pri nas ponujajo poročne šotore kar nekaj in so samo nekaj klikov daleč, je poročni šotor še vedno redkost in domena izbrancev. (more…)

Izdelava spletnih strani in njihovo gostovanje

Friday, August 10th, 2012

Ker smo priča vsakodnevnemu razvoju tehnologije in ker svet še nikoli ni bil tako povezan, je prišlo tudi do premikov v načinih poslovanja. Stranke, ki jih vidimo samo v živo so stvar preteklosti, pojavljajo se tudi take, s katerimi imamo le virtualne stike. Začetek poslovanja, ki poteka virtualno pa je izdelava spletne strani in spletno gostovanje.

Izdelava spletne strani pomeni, da nam bo izbran ponudnik izdelal stran, ki se bo pojavljala na svetovnem spletu in katero bodo naši potencialni kupci odkrili, ko bodo v iskalnike vpisali željene besede. Spletna stran ponazarja nekakšen kratek opis tega, kaj smo in kaj delamo. Seveda pa se naša stran zgolj z njeno izdelavo še ne bo pojavila na internetu, če nismo zakupili še ene storitve, ki se ji reče gostovanje. Spletno gostovanje pomeni, da nam bo gostitelj na svojem strežniku zagotavljal prostor, tako da bo naša stran res vidna na spletu.

(more…)

Kaj je čiščenje?

Tuesday, August 7th, 2012

Čiščenje na splošno pomeni odstranjevanje prahu in ostale nesnage s površin v našem domu, pisarni ali kje drugje. Lahko tudi v avtu. Kljub temu pa je to dejavnost, kateri se večina ljudi raje izogne. Vsaj večina ljudi mlajše generacije. Večina ljudi čiščenje opravlja sama, nekateri pa za to nimajo časa oziroma menijo, da jim tega ni treba opravljati, zato najamejo čistilni servis. Čistilni servis je podjetje, ki združuje določeno število ljudi (čistilcev), ki v zameno za plačilo opravljajo čiščenje za svoje stranke.

Čiščenje preko čistilnega servisa lahko poteka vsakodnevno, največkrat pa enkrat do dvakrat tedensko. Odvisno je od potrebe prostora po čiščenju. Vsakodnevno se ponavadi čistijo površine, ki morajo zadoščati določenim higienskim standardom, kot so na primer bolnišnice in pa restavracije. Enkrat tedensko pa čistilni servis običajno čisti stanovanjske površine. Čistilni servis je pogosto najet tudi za čiščenje poslovnih prostorov. Čiščenje torej poteka po predhodnem naročilu, glede na potrebe stranke, na vsakih nekaj mesecev pa je priporočljivo tudi generalno čiščenje. Generalno čiščenje pomeni, da se počisti tako prostor, kot vsi elementi določenega prostora, da se odstrani njihova vsebina in da se po končanem čiščenju spet vse vrne v prvotno stanje. Generalnemu čiščenju lahko drugače rečemo tudi globinsko čiščenje.

Kako z izdelavo spletne strani povečati prodajo podjetja?

Thursday, August 2nd, 2012

Glede na to, da se vedno večji del poslovanja podjetij prenaša na internet, je logično, da bi si vsako podjetje moralo omisliti izdelavo spletne strani. Podjetja, ki spletne strani nimajo, so posledično manj konkurenčna, saj jih potencialne stranke težje najdejo. Izdelava spletne strani pa podjetju omogoča, da bo postalo vidno tudi na internetu in ne samo v telefonskih imenikih, ki jih danes praktično skoraj nihče več ne uporablja. Spletna stran mora biti oblikovana tako, da na bralca naredi dober vtis že na prvi pogled. Kaj je pametno upoštevati pri izdelavi spletne strani vam bodo najbolje svetovali posamezniki, ki se s tem ukvarjajo. Spletna stran mora biti vizualno privlačna, a ne preveč polna detajlov. Vsebovati mora vse bistvene podatke o podjetju in njegovih izdelkih, hkrati pa bralca ne sme zasuti s preveč informacijami naenkrat. Izdelava spletne strani ponazarja nek finančen izdatek, ki pa se kasneje dobro obrestuje.