E-objave

Objave iz vseh vetrov

Kolesarske poti so vir zdravja in dobrega počutja.

/
/
/
793 Views

V okolici Term Zreč je veliko kolesarskih poti, ki so dodaten vir zdravja ter zagotovilo za dobro počutje. Kolesarjenje je lahko rekreacija in sprostitev, lahko pa je del terapije. V vsakem primeru mora biti kolesarjenje varno za vse udeležence na kolesarskih poteh ter v prometu na splošno. Predhodni pogoj so varne kolesarske poti, kar pomeni varna vožnja ter spoštovani prometni predpisi. Največ varnosti kolesarjem nudijo urejene kolesarske poti, predvsem v smislu odpravljanja šibkega udeleženca v prometu. Kolo ter kolesarji so šibki v primerjavi z drugimi motoriziranimi udeleženci v prometu. Slednje kolesarske poti izločijo ter naredijo vožnjo nekoliko bolj varno.

Urejene kolesarske poti s prometno signalizacijo ter markacijami.

Vendar nevarnosti kljub temu v popolnosti ne izločijo, saj sta lahko tudi kolesa in kolesarji lahko potencialna nevarnost. Kolo mora biti enako varno za uporabo kot druga prevozna sredstva, vendar sta kontrola in zagotavljanje na manj kakovostnem nivoju v primerjavi z drugimi prevoznimi sredstvi. Avtomobili, motorji in druga prevozna sredstva morajo na tehnični pregled vsako leto, kolesa so te obveznosti prosta. Kar pa še ne pomeni, da so lahko tehnično ne brezhibna udeležena v prometu. Ravno tako so podvržena zakonu, kolesarja prav tako lahko doleti kazen v primeru kršenja predpisov. Skrb za varnost je naložena lastniku, največkrat je lastnik tudi uporabnik ali najpogostejši. Pri skrbi za tehnično brezhibnost se je najbolje zavedati lastne varnosti ter šibkosti v primerjavi z drugimi motoriziranimi prevoznimi sredstvi v prometu. Zato mora biti funkcionalnost in tehnična brezhibnost še toliko bolj nadzorovana. Poleg tehnične brezhibnosti koles kolesarske poti niso vedno popolnoma varne zaradi samih kolesarjev. Na kolesarske poti se odpravljajo kolesarji z različnimi izkušnjami, sposobnostmi ter cilji in z različnimi kolesi.

V taki množici različnih dejavnikov kolesarjenja nastane hitro potencialna nevarnost, če ne spoštujemo pravila varne vožnje, etike, morale ter imamo kanček sočutja in zdrave kmečke pameti. Vsak kolesar mora poleg nadzora nad svojo vožnjo, vsaj kritičnih situacijah nadzorovati tudi vožnjo drugih kolesarjev. Kritične situacije so vse situacije, ki predstavljajo nevarnost nesreče. To so srečevanje, prehitevanje in razne druge situacije. Vsako srečevanje je lahko varno, če vozimo previdno ter smo sposobni predvidevati vožnjo nasproti vozečega kolesarja. Kritična so predvsem nekateri odseki, kot so križišča ter razna vedenja kolesarjev. Na križiščih obstaja večja možnost spremembe smeri, vedenja pa v smeri spremembe smeri vožnje, hitrosti in drugih sprememb. Za varno vožnjo kolesarske poti torej zahtevajo več kot poganjanje pedal in uživanje v kolesarjenju.

V okolici Term Zreč so številne kolesarske poti.

V okolici Zreč je več kolesarskih poti med seboj se razlikujejo po razdaljah, vzponih, okolici ob progi, zahtevnosti ter v raznih drugih značilnostih. Izbrati sebi primerne kolesarske poti je med drugim tudi skrb za lastno varnost ter varnost ostalih udeležencev v prometu. Tipična nevarnost je sprememba smeri ali neprimerna vožnja v klanec. Sprememba smeri mora biti varna predvsem z zavedanjem šibkega člena. Nič ne pomaga imeti prednost, če jo motoriziran soudeleženec ne upošteva. Neprimerna vožnja v klanec je predvsem pretiravanje pri oceni svojih sposobnosti. Številne strme kolesarske poti so izziv, ki s katerim se je treba spoprijeti na pravilni način. Naklon zahteva spremembo prenosa, hitrost se zmanjša, lovljenje ravnotežja je zahtevnejše. Za varno vožnjo v klanec je potrebno predvsem v vsakem trenutku ohranjati predpisano smer in način kolesarjenja. V okolici Zreč je kar nekaj zanimivih in zahtevnih klancev, ki so izziv mnogim kolesarjem. Z njimi se spopadamo skladno s svojimi sposobnostmi. Kar pomeni, da začetnikom ni modro izbirati najbolj zahtevne takoj. Veliko bolj je najprej izbrati nezahtevne kolesarske poti, po pridobljeni kondiciji pa smo zreli za zahtevnejše poti in klance. Biti zrel za zahtevnejše poti in klance pomeni predvsem imeti dovolj kondicije, jo pravilno razporejati ter znati uporabljati prestave.

Kolesarske poti v okolici Term Zreč so čisti užitek.

https://www.terme-zrece.eu/si/

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This div height required for enabling the sticky sidebar