Archive for the ‘Razno’ Category

SMS vedeževanje

Wednesday, November 15th, 2017

Dandanes lahko s pomočjo telefona počnemo marsikaj, navsezadnje se jim ne reče zaman pametni telefoni. Lahko brskamo, se pogovarjamo, iščemo, celo izobražujemo, ipd. Lahko se tudi odločimo za sms vedeževanje http://www.balzamika.si/Brezplacno_sms_vedezevanje. Zanimivo, koliko različnih in uporabnih stvari nam omogočajo današnji telefoni, ki so nekoč služili zgolj enemu namenu, telefoniranju. Niti predstavljali si nismo takšnh, ki zmorejo vse to, kar zmorejo današnji.

Prerokovanje

Če nas zanima vedeževanje in smo mogoče skeptični kar se tega tiče, mogoče na nek način ne želimo osebno srečati vedeževalca ali vedeževalke, mogoče je ta za nas predaleč in smo tako primorani izbrati druge možnosti, se lahko odločimo za vedeževanje s pomočjo telefona in sicer za dopisovanje oziroma smse.

Smsi so kratkra sporočila, ki so vsekakor dobrodošla in morebiti smo vsakič ob zvoku, da nas čaka novo sporočilo, navdušeni. Kako šele bomo, če bomo vedeli, da je to od vedeževalke ali vedeževalca, da nam odgovarja na konrektno vprašanje, katerega smo zastavili.

sms vedeževanje

Vedeževanje preko sms sporočila

V življenju se nam prepletajo različna področja in različni dogodki, ki so vsekakor presenečenje in velikokrat ne moremo določenih niti sanjati, si jih predstavljati, pa se nam kljub temu zgodijo. In včasih so situacije, ko enostavno ne vemo kako naprej, kako ravnati ali pa nas zgolj zanima odgovor na določeno vprašanje. Mogoče se to tiče ljubezni, smo srečno ali nesrečno zaljubljeni, ali bomo ostali s sedanjim partnerjem ali partnerko, ipd.

Mogoče nas zanima kaj s področja financ. Ipd. Vprašamo lahko karkoli. In kar je najboljše je to, da to storimo brez predsodkov, saj se lahko odločimo za sms vedeževanje, kar pomeni, da ni nobenega pred nami, pred katerim bi lahko čutili, da se ne moremo izpovedati, ipd.

Napovedovanje prihodnosti

Torej, možnost za to, da vidimo v prihodnost oziroma nekdo drug vidi našo in nam jo zaupa, obstaja. Zato je dobro, če jo vsaj v resnično posebnih situacijah tudi izkoristimo in se prepričamo, kako naprej, kaj nas čaka, kdo so osebe v našem življenju, itd.

Pravilno davčno svetovanje lahko zmanjša naše davčne obveznosti

Monday, November 13th, 2017

Davčno svetovanje je izjemno pomembna storitev, ki jo ponujajo marsikatera podjetja. Na dolgi rok nam lahko zmanjša naše davčne obveznosti celo na minimum. Za to so še posebej odgovorni davčni svetovalci. Ti z obsežnim pristopom lahko zmanjšajo naše stroške oziroma stroške naročnika. Naloga davčnih svetovalcev je, da skozi leto planirajo ter implentirajo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost ter izboljšujejo donosnost.

Davčno svetovanje za pravne in fizične osebe

Svetovanje za pravne in fizične osebe

Vedno so na tekočem s spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. Prav tako v popolnosti sodelujejo pri načrtovanju davčnih rešitev. Konec koncev torej pomagajo voditi po pravi poti do uspeha. Če pa nas doleti še davčna kontrola, potem so davčni svetovalci pripravljeni stati za nami tudi takrat. Pravno in davčno svetovanje vključuje tudi izobraževanje zaposlenih v podjetjih o davčnih pravilih in novostih.

Davčno svetovanje vključuje tudi preventivni davčni pregled

Davčni svetovalci pa zelo pogosto za naročnike opravljajo tudi preventivne davčne preglede. To pomeni pregled kompletnega poslovanja področja vseh davkov. To pa poteka na podoben način, kot bi ga opravljal davčni inšpektor.

Pravni nasveti glede davka na dodano vrednost in oddaje davčne napovedi

Preventivni pregled

Preventivni davčni pregled tako zajemna preventivni pregled dokumentacije. Ta se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti. V nadaljevanju se izdela pisna oblika p opravljenem pregledu, in sicer v obliki poročila. Prav tako je potrebna izdelava predlogov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. S temi lahko zmanjšamo davčna tveganja v vsakem podjetju. Na koncu pa sledi še ustna obravnava ugotovitev z vodilnimi delavci, ki so zaposleni v podjetju. Davčno svetovanje za fizične osebe vključuje posvetovanje v davčnih postopkih, odločbah in reševanje tekočih pravnih dilem.

Vsako podjetje bi moralo torej imeti posebej poskrbljeno za davčno svetovanje in tudi za poslovno svetovanje. Pogosto se namreč izkaže, da je podjetje, ki ima te storitve, veliko bolj uspešno in ima tudi manj nepravilnosti.

Več o davčnem svetovanju si lahko preberete na: https://www.pravnisos.si/.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja varovanje zdravja

Thursday, November 9th, 2017

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pravičnejše ter stroškovno ugodnejše varovanje zdravja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zakonsko uvrščeno med prostovoljno zdravstveno zavarovanje. S tem je zakonsko urejena možnost za ugodnejše kakovostno zdravljenje oziroma kakovostno zdravstveno varstvo.

Zdravstveno varstvo po meri zavarovanca

Zdravstveno varstvo je sistem družbenih, osebnih, skupinskih aktivnosti, storitev in ukrepov za preprečevanje bolezni, krepitev zdravja, zgodnje odkrivanje bolezni, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Zavedanje pomena zdravja je staro toliko kot človek, organizirano varovanje zdravja pa je bistveno mlajše. Danes marsikje zdravstveno varstvo še vedno ni organizirano, večina razvitih držav pa ima zdravstvo na različne načine urejeno oziroma dostopno vsem državljanom ter tujcem, ki se na območju države nahajajo iz različnih razlogov.

V Sloveniji je področje javnega zdravstva urejeno z zakonom ter skladno z načeli Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja. Po tem modelu imajo načeloma vse osebe zagotovljeno obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko pa se odločijo tudi za dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Glede na statistiko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zelo priljubljeno.

Premoženjska zavarovanja

Med premoženjskimi zavarovanji se je leta dva tisoč šestnajst tretjina zbrane premije nanašala na zavarovanje stroškov zdravljenja, večina je odpadla na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kar kaže na zavedanje pomena kakovostnega zdravstvenega varstva. Razlika med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem je v kritju stroškov zdravljenja. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja skoraj v celoti, razliko oziroma manjkajoči del pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S sklenitvijo takšnega zavarovanja imamo zagotovljene vse pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih doplačil stroškov zdravljenja, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter drugih stroškov.

Popolno zdravje

Kdor želi zdravstveno varstvo še dodatno izboljšati, se odloči za dodatno zdravstveno zavarovanje. V tem primeru pridobi kakovostnejšo zdravstveno oskrbo. Poenostavljeno povedano to pomeni, da namesto nekaj mesecev, čaka na vrsto teden dni. Sklenjeno obvezno, dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni popolno zdravje oziroma popolno zdravstveno varstvo.
Več o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju najdete tukaj.

Prosta delovna mesta se najde na vsakem koraku

Thursday, November 9th, 2017

Prosta delovna mesta ter zaposlitvene možnosti se lahko najde na vsakem koraku. Prosta delovna mesta moramo predvsem gledati, kot neprestano potrebo po dodatnem številu zaposlenih v podjetjih. Povečan obseg dela, iskanje konkurenčnih prednosti, selitev proizvodnje, uvajanje novih izdelkov v proizvodni proces ali uvajanje novih storitev in podobni razlogi so v podjetjih praktično vedno prisotni.

Osebna promocija je napredno kandidiranje

Osebna kandidatura pomeni, da delodajalca izberemo sami. V tem primeru se ne oziramo na zaposlitvene oglase, objave prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje ali ponujene zaposlitvene priložnosti zaposlitvenih agencij. Sami sebe predstavimo kot najboljšega kandidata za potencialna prosta delovna mesta. Ob tem moramo vedeti, da prodajamo svoje kadrovske sposobnosti nič drugače kot drugo blago ali storitve na trgu. Praktično prosta delovna mesta ustvarjamo, čeprav jih uradno ni oziroma niso nikjer zabeležena. Vendar smo lahko prepričani, da ima vsaka vodstvena oseba vedno v mislih dodatnega zaposlenega ali celo več dodatno zaposlenih za opravljanje določenih poklicnih nalog.

Prosta delovna mesta v Sloveniji

V razmišljanje za nova prosta delovna mesta jih privedejo težave pri izpolnjevanju naročil, težave pri konkurenčnosti na trgu, težave pri uvajanju novih izdelkov in storitev ter razne druge podobne težave. Kandidirati samostojno za takšna prosta delovna mesta pomeni imeti rešitev za naštete ter številne druge možne težave v proizvodnem, storitvenem, tržnem in vseh drugih procesih. Zato je potrebno imeti za takšne težave tudi rešitev ter biti takšnim težavam kos.

Kar pomeni, da ne moremo kandidirati za čisto vsa potencialno prosta delovna mesta, ampak zgolj ožji krog. To so delovna mesta, s katerimi imamo izkušnje kot potrebno znanje ter smo pripravljeni narediti več od obstoječih zaposlenih. Ljudje s takšnimi izkušnjami načeloma nimajo nikoli posebnih težav z zaposlitvijo, saj jih iščejo zaposlovalci. Vendar zahteva takšna usposobljenost neprestano izobraževanje, izpopolnjevanje ter številne druge dodatne aktivnosti. To vsekakor ni zgolj izpolnjevati delovne naloge, ampak se učiti biti sposoben opravljati bolj zahtevna potencialno prosta delovna mesta.
Oglejte si aktualna prosta delovna mesta.

Obračun DDV se naredi pri vsaki izdaji računa

Monday, November 6th, 2017

Poslovanje v Sloveniji in tudi povsod drugje, kjer je gospodarstvo dovolj razvito, da je blagovna in storitvena dejavnost dovolj močna in pregledna, velja, da se obračun DDV naredi pri čisto vsakem poslu. To torej pomeni, da država prejme davek na dodano vrednost pri čisto vsaki transakciji, kar je seveda pravilno. Država namreč ne more vedeti, katera transakcija bo zadnja, zato je najbolj enostavna rešitev, da se obračun DDV dela vsakič ob opravljenem poslu. Podjetij v vmesni verigi obračunavanje davka niti ne bremeni, bremeni ga le v primeru, da je za izdelek ali storitev plačal več, kot ga je prodal na koncu.

Obračunavanje DDv

Obračunavanje davka torej pomeni, da bremeni tistega, ki ni davčni zavezanec

S tem sistemom, ko se obračun DDV naredi pri vsakem računu, na koncu pomeni, da davek na dodano vrednost dejansko bremeni le končnega potrošnika – fizične osebe, občani, ki nastopajo pretežno v vlogi nezavezanca za plačevanje davka na dodano vrednost. Ampak velja dodati, da ni nujno, da so to le občani, lahko je tudi podjetje, ki nastopa bodisi vmes ali pa na koncu, pa to podjetje ni zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.  Sam namreč nima osnove, da bi lahko naredil obračun DDV in plačani DDV tudi zaračunal naprej ali pa ga vsaj obračunal pri mesečnem obračunu.

Različne stopnje DDV

Seveda pa so občani lahko le veseli, če blago ali storitev kupijo od takšnega podjetja, saj naj bi bil njihov znesek nižji, se pa jasno v večini primerov dogaja, da so cene potem postavljene na enako vrednost kot je bruto vrednost pri ostalih podjetjih, ki pa so davčni zavezanci, saj le tako lahko dobi vrednost plačanega davka nazaj in podjetnik ni v minusu, ima pa malenkost več manevrskega prostora za popuste.

Davčne stopnje v Sloveniji.

Kljub temu,ali se vam zdi obračun DDV pošten ali ni, pa se zavedajte, da državni aparat večinoma lahko deluje le na ta račun, zato vedno glejte, da se obračun DDV naredi, saj je to dobro tudi za vašo prihodnost.

Računovodstvo Ljubljana

Wednesday, November 1st, 2017

Ali iščete računovodstvo v Ljubljani ( http://www.unija.si/ ), ki bi skrbelo za vaše tekoče zadeve, urejeno dokumentacijo, da je vse tako kot mora biti, itd.? Potem je dovolj, če v brskalnik vpišete »računovodstvo Ljubljana« in vam bo ta verjetno podal toliko rezultatov, katerih niti ne boste mogli vseh pregledati in odpreti. Že pri nekaj prvih se boste ustavili, primerjali ponudbo med njimi in se nato odločili. Vsaj tako je običajno v praksi, res pa je, da smo si ljudje različni in smo mogoče eden tistih, ki pregleda vsako podrobnost ali pa se hitro odloči. Kakorkoli, najbolj pomembno je to, da se odločimo tako, da bomo na koncu zadovoljni.

Računovodski servis v Ljubljani

Računovodje imajo zahtevno delo, četudi se morebiti kdaj tako ne zdi. Pa vendar ti skrbijo, da podjetje posluje v skladu s predpisi, zakoni in drugimi direktivami, katere ureja prav zakon. In ne predstavljamo si, da bi vse počeli tako kot bi se nam zazdelo prav, saj nas lahko to ogromno stane. Namreč, obstajajo različni zakoni, katerih bi se naj podjetja držala in se lahko mimogrede zgodi (zaradi naše nevednosti), da zakon kršimo, zaradi česar nam lahko grozi tudi denarna ali kakšna druga kazen. Takšnim ukrepom se seveda želimo izogniti in bomo zato najeli primerno pomoč. V Ljubljani bo to računovodstvo Ljubljana. To pa zato, da nam je računovodja nenehno na voljo.

Računovodski servis

Četudi ga mogoče nimamo s seboj v pisarni in dela »na daleč«, da nam je na voljo za vsa vprašanja in skrbi za urejene zadeve. Tako se lahko mi osredotočimo na svoj posel in nam ni potrebno skrbeti, ali naše pdojetje dela po predpisih. To pa je seveda ključno za obstoj podjetja. Zgolj s pravilnim ravnanjem, lahko pričakujemo tudi rezultate. In tu so nam močno v pomoč tudi računovodje. Teh pa, sploh v Ljubljani, res ne manjka. Prepričal pa nas bo zagotovo nekdo, ki ima že nekaj izkušenj za seboj in ima veliko znanje s področja, s katerim se ukvarja.

Nogometni čevlji so osnovna nogometna oprema

Saturday, September 23rd, 2017

Nogometni čevlji so zelo osnovna oprema rekreativnega ali profesionalnega nogometaša.

Nogometni čevlji so moška obutev ali ženska obutev specifično izdelana za potrebe nogometa na določenem terenu. Za igranje na travni podlagi imajo nogometni čevlji vgrajene posebne čepe, s katerimi imajo zagotovljen dodaten oprijem. Zanje obstaja poseben izraz, kopače. Nogomet je mogoče igrati tudi na drugih podlagah, njim so namenjeni primerni nogometni čevlji. Podlaga je eden osnovnih kriterijev izbire, zelo pomembni pa so tudi drugi kriteriji. Najlažje si jih predstavljamo, če se zavemo osnovnih pravil igre.

Nogometni čevlji

Kot ime govori, se nogomet igra z nogo. Z roko se lahko žoge dotika zgolj vratar, za vse ostale igralce je igra z roko oziroma rokami prepovedana ter sankcionirana z najstrožjo kaznijo. Če želijo igralci v polju obvladovati žogo, morajo imeti poleg drugega zelo dobro povratno informacijo. Temu primerno morajo nogometni čevlji dajati nogometašu vse pomembne informacije za nadaljnjo aktivnost. Kakšne aktivnosti izvajajo nogometaši najlažje ugotovimo z ogledom nogometne tekme v živo ali preko zaslona.

Igranje vrhunskega nogometa

V vsaki aktivnosti mora imeti nogometaš odlične povratne informacije za vsako nadaljnjo aktivnost. Pridobivanje povratnih informacij nogometašu omogočajo nogometni čevlji z izbranimi materiali, izvedbo in izdelavo. Odločitev o materialih, izvedbi in izdelavi se sprejme v razvojnem centru. Nogometni čevlji se izdelujejo že več kot stoletje in pol, zato imajo vsi pomembni izdelovalci s tem v zvezi temu primerno velike izkušnje.

V sodobnem času se uveljavlja laserska in računalniška podpora vsem aktivnostim od zasnove do izdelave, kar omogoča zelo individualno prilagoditev. Izbrani materiali za izdelavo nogometnega čevlja moramo imeti vrsto točno določenih lastnosti. Pri prenašanju povratnih informacij, se dotik žoge preko materiala prenaša na stopalo igralca. Informacija o vseh lastnostih gibanja žoge se v trenutku od stopala prenese do možganov, ti pa v naslednjem trenutku informacijo obdelajo ter izdajo ukaz točno določenega gibanja.

Nogometni čevlji vrhunskih nogometašev so za navadne smrtnike čez nekaj let dosegljiva znanstvena fantastika.

Več na https://www.hervis.si/store/Svet-%C5%A1portov/Nogomet/Nogometni-copati/c/3_fussball_fussballschuhe.

Tudi letos Grčija last minute ponudba zajema letalski polet!

Sunday, September 17th, 2017

Če ste kot večina ljudi, ki imajo v sebi še vedno tistega raziskovalca, ki mora kar naprej odkrivati nova ozemlja in se podati na nove pustolovščine, potem ste prav gotovo lahko veseli novice, da so tudi letos v spletnih prodajalnah na voljo počitnice Grčija last minute, katere vsebujejo tudi letalske polete. Razlogov, zakaj bi se odločili za ponudbo kot je Grčija last minute z letalom, je le par, ampak so ti izjemno dobri. Malce več o sami Grčiji in temu, zakaj se splača rezervirati opcijo, ki vsebuje tudi letalski polet, pa bomo govoril v nadaljevanju tegale članka.

 Razgled z hotelske terase.

Ali je Grčija last minute ponudba z letalskim poletom res vredna svojega denarja?

V prvi vrsti je potrebno povedati, da s tako opcijo kot je Grčija last minute, predvsem nimamo problemov z iskanjem drugega prevoza kot so avtobusi, vlaki in trajekti, saj je v ceno jasno že všteta tudi letalska karta. Druga taka prednost pa je izjemno hitro potovanje, saj s tako opcijo Grčija last minute z letalom potujemo bistveno krajši čas, saj so v večini primerov leti direktni, v zraku pa ni možnosti zastojev, kar pa  potem takem pomeni, da imamo mi kot potujoči pustolovec več časa, na prelepih peščenih tleh, da lahko uživamo ob koktajlih in morju in grškemu življenju.

Ulica v majhnem grškem mestu.

Še vedno pa je odvisno od vsakega posameznika ali je ponujena možnost kot je Grčija last minute z vštetim letalskim prevozom prava izbira zanj ali ne, saj se vsak posameznik odloči, kakšno potovanje želi imeti. Zanimivo je, da je številka tistih, ki si kupijo letalsko karto posebej še vedno višja. Je pa vredno omembe, da je vedno več ljudi nagnjenih k temu, da ko kupijo počitnice tipa Grčija last minute, da ta že vsebuje tudi letalski polet, zato je v tem trenutku morda težko reči, kako stranke izbirajo svoja potovanja oziroma, čemu so bolj naklonjene.

Varnost pri delu je nujno potrebna, še posebej na gradbiščih

Wednesday, September 13th, 2017

Vsak strošek, ki bremeni podjetje, je v večini primerov odvečni strošek. V primeru, ko pa gre za varnost pri delu, pa temu nikakor ne moremo tako reči. Res, da je varnost pri delu nekaj, kar ne prinaša nobenega zaslužka, ampak je dejansko samo in zgolj strošek. Ampak ta strošek je zgolj na prvi pogled velik, v kolikor pa prepreči poškodbo vašega zaposlenega, pa bo ta strošek kar na enkrat postal ničeln, saj je lahko odškodnina ob poškodbi zaposlenega še posebej visoka. Hkrati pa vam tudi zavarovalnica ne bo priznala škodnega primera, v kolikor za varnost pri delu ne boste imeli poskrbljeno tako kot je potrebno.

Varnost zaposlenih na gradbišču.

Varnost pri delu vsebuje tudi pregled različnih strojev in orodij

V kolikor imate proizvodno dejavnost, imate zagotovo veliko najrazličnejših strojev in orodij. Zato je nujno, da se vsaj vsaka 3 leta vsak kos vaše delovne opreme pregleda, ali še ustreza vsem zakonskim predpisom in standardom ter predvsem, če zagotavlja vso potrebno varnost pri delu za vaše zaposlene. Nujno potrebno je pregledovati gradbeno mehanizacijo, avtodvigala, viličarje, mizarske stroje, tiskarske stroje, dvižna vrata, CNC naprave, naprave v kovinarskih delavnicah in avtomehaničnih delavnicah ter najrazličnejšo drugo opremo.

Večja varnost pri delu.

Vse to je nujno potrebno, če želite dejansko zagotoviti prepotrebno varnost pri delu v vašem podjetju. Hkrati pa, če boste za varnost pri delu dejansko dobro poskrbeli, bodo tudi vaši zaposleni raje prihajali na delo in bili bolj produktivni, kar pa na koncu pomeni več dobička za podjetje ter ne nazadnje tudi za vas, kot za lastnika podjetja. Torej, naročiti, da se za vas izdela vse potrebno za dobro varnost pri delu ali ne? Res potrebujete odgovor? Menim, da ne in da je samoumevno kaj je prav in kaj ne. Če prezremo zakonske obveze in morebitne kazni, ki vas lahko doletijo ob inšpekcijskem nadzoru, pomislite zgolj na zaposlene in na koncu na vas same ter se odločite kaj boste naredili.

Kvaliteta je pomembnejša od cene

Tuesday, September 12th, 2017

Pred petimi leti sva se prvič preselila v najin skupni domek. Res je, da je bil pri njegovih starših v spodnjem nadstropju. A bil je vseeno najin prvi skupni dom. Skromna kvadratura stanovanja naju sploh ni motila. Mlada in zaljubljena sva se preselila v najino majhno dvosobno stanovanje. Imela sva kuhinjo, kopalnico in dnevno sobo v spodnjem nadstropju. V zgornjem nadstropju pa spalnico. Investirala sva nekaj denarja, da sva stanovanje moderno uredila. Zataknilo se je pri pohištvu. Denarja nama je že začelo zmanjkovati. Zato sva se odločila, da bodo najini kuhinjski stoli cenovno ugodni.

 Plastični stoli

Čez pet let sva se preselila v najino hišo

Uspelo nama je privarčevati nekaj denarja in dobila sva ugoden stanovanjski kredit. Izbrala sva čudovito hiško na vasi v zelenem okolju. Prelepa lokacija na samem in hiša potrebna prenove. Ves privarčevani denar sva nato v enem letu vložila v prenovo hiše. In na lep decembrski dan se je naša družinica v pričakovanju preselila na svoje. Prvi najin, zares najin dom.

Seveda je ponovno za pohištvo zmanjkalo denarja. Večino pohištva sva tako preselila iz starega stanovanja, vključno s kuhinjskimi stoli. A najini kuhinjski stoli so bili obupni. Pred petimi leti sva varčevala na kakovosti in kupila poceni stole. Usnje je bilo zdrsano in strgano. Že po petih letih je bilo videti, kot da so najini kuhinjski stoli v uporabi že dvajset let.

Usnjeni stoli so odporni na obrabo.

Čas bo za menjavo pohištva

Čez par mesecev sva si za silo finančno opomogla. Nabavila sva garderobne omare in nov kavč. Seveda sva kupila tudi kuhinjske stole. Tokrat sva več pozornosti namenila kvaliteti kot ceni. Ogledala sva si jih v spletni trgovini in izbrala nekaj modelov. Povprašala sva za nekaj mnenj prijateljev in sorodnikov, ki so pred kratkim nabavljali stole za jedilnico. Potrdili so nama, da je najina izbira dobra.

Potem pa, kot nalašč, v spletni trgovini so izbrani model stola imeli v akciji. Brez dolgega premisleka sva naročila šest kuhinjskih stolov. Dostavili so nam jih že čez tri dni. Bili so enkratni. Čudovito okrasijo našo domačo jedilnico in ni mi žal, da sva se odločila zanje. Tokrat sva upoštevala načelo kvaliteta pred ceno.