E-objave

Objave iz vseh vetrov

Zavod za zaposlovanje

/
/
/
687 Views

Zavod za zaposlovanje je nacionalna institucija za spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter je osrednja ustanova na trgu dela. Zavod za zposlitev opravlja naloge, ki so opredeljene v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter v podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. Poleg tega je Zavod za zaposlovanje nosilec določenih nalog, ki so opredeljene tudi v drugih zakonih ter vladnih dokumentih oziroma programih, opravlja pa tudi nove naloge, ki so povezane z vstopom v EU, na koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, za sistem EURES in priznavanje pravic, in sodeluje z regijskimi razvojnimi agencijami pri pripravi načrtov za razvoj človeških virov. Omogoča pa tudi vpogled v aktualna delovna mesta, ki jih objavljajo podjetja iz celotne Slovenije.

Njihovo spletno stran najdete tukaj https://www.ess.gov.si/

Zavod za zaposlovanje je primarno namenjen osebam, ki so nezaposlene in/ali iščejo novo zaposlitev oziroma delo. Posameznik se tako mora prijaviti na Zavod za zaposlovanje v občini oziroma regiji, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Z prijavo je tudi potem vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje tako prijavljenim osebam nudi pomoč pri iskanju zaposlitve, pogoje za uveljavitev pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in priložnost za vključevanje v programe aktivne politike za zaposlovanje. Tukaj so v prvi vrsti programi informiranja in motiviranja posameznika, sledijo pa delavnice za iskanje zaposlitve ter delavnice za odkrivanje posameznikovega poklicnega cilja in programe za razvoj osebnosti. Zavod za zaposlovanje pa ponuja tudi uvodno podjetniško usposabljanje pred pričetkom poslovanje. Podjetniško usposabljanje tako zajema izobraževanje, usposabljanje in svetovanje za samozaposlitev, kakor tudi finančno pomoč ob samozaposlitvi. Brezposelnim osebam nudi tudi informacije o dejavnostih, s katerimi se Zavod za zaposlovanje ukvarja, kot je posredovanje v zaposlitev, svetovanje o zaposlitvi in poklicu, svetovanje o rehabilitaciji in pravnih možnosti, hkrati pa nudi tudi informacije o možnostih vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja

Zavod za zaposlovanje pa osebam, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb, povrne tudi določene stroške. Za brezposelne, delovne invalide in presežne delavce tako pokriva stroške programa, stroške bivanja, ki ne presegajo 40 odstotkov mesečne zajamčene plače, če je kraj izvajanja programov oddaljen od kraja bivanja udeležene osebe več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevozom.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This div height required for enabling the sticky sidebar